GIS PROJESİNİN AMAÇLARI

1) 6. sınıfa giden ilköğretim kız çocuklarında küresel eğitim, bilim ve kültür alışverişi konularında farkındalık sağlamak ve daha iyi anlamalarına katkı sunmak.

2) Öğrencileri, geleceklerinin temellerini atarken STEM’i göz önünde bulundurmaya teşvik etmek.

3) STEM eğitimine merakı Türkiye, Güney Kore ve ABD arasındaki değişim programıyla mümkün olan en erken yaşta kazandırmak.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ve STEM’İN ÖNEMİ

Türkiye’de 25 yaş ve üzeri nüfusun:
– 9.4% okuma-yazma bilmeyen kadın
– 1.9% okuma-yazma bilmeyen erkek
– 14.4% lise mezunu kadın
– 22.2% lise mezunu erkek
– 10.7% yüksekokul mezunu kadın
– 15.1% yüksekokul mezunu erkek
– Kadınların işgücüne katılma oranı 30.8%
– Erkeklerin işgücüne katılma oranı 71.5%

Türkiye, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre 142 ülke arasında 125. sırada yer almaktadır.

– Üniversite okuyan erkek öğrenci sayısı, üniversite okuyan kız öğrenci sayısından %11 fazladır.

– Kadınların işgücüne katılım oranı;
· Okur – yazar olmayan kadınlarda %17.4
· Ortaokul mezunu kadınlarda %26.3
· Lise mezunu kadınlarda %32.1
· Mesleki ve Teknik Lise mezunu kadınlarda %39.3
· Yükseköğretim mezunu kadınlarda %72.2

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ve STEM’İN ÖNEMİ

– Türkiye’de 15 yaş grubu kız öğrencilerin, fen ve matematiksel yetenekler alanlarında uluslararası ölçekte yapılan değerlendirmelerde, oldukça geride oldukları görülmektedir (TIMSS ve PISA).

– Ortaokul ve liseye giden mevcut kız öğrenci sayısını %1 artırmak ülkede kişi başına düşen milli geliri %0.3 oranında artıracaktır.

– STEM eğitimi; çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bilim ve teknolojileri geliştirmenin temelini oluşturmaktadır.

– Öğrencilerin STEM eğitimine olan ilgilerini artırmak onların bu konularda özgüven kazanmalarını ve iş olanaklarını çoğaltmalarını sağlayacaktır.

– STEM eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine yönelik toplumsal algıları olumlu yönde desteklemek, hem çocuklar hem de ülkeler için olumlu değişimlere yol açacaktır.

ORGANİZASYON TAKVİMİ

GIS Projesi 8 Mart 2016’da başlayıp, 24 Mayıs 2016’da sona erecektir.

GIS Projesi seçilen şehirlerdeki Valilikler, Üniversiteler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler ve STK’lar ile birlikte yürütülecektir.

GIS Projesi kapsamında; “Kız Çocuklarının STEM Eğitimine Yönlendirilmesinin Önemi” konulu panel programları düzenlenecektir. Bu programlara ulusal ve uluslararası rol modeller misafir konuşmacılar olarak katılım sağlayacaklardır.

STEM Kamp programları, Türkiye’nin 7 farklı şehrinde düzenlenecektir.

İlköğretim 6. sınıfta okuyan, toplam 700 kız öğrenci STEM kamplarına katılacaktır.

STEM Kamplarına, GIS şehirlerinden web sitesi üzerinden kayıt olan, ilk 100 kız öğrenci katılım hakkı kazanacaktır.

Öğrenciler, STEM Kamplarına katılım için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

STEM Kamplarını izleyiciye açık olacaktır.

Suriyeli Mülteci Kızlar

Türkiye dünyadaki en büyük Suriyeli mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve
önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki mülteci sayısının 3.5 milyondan fazla olması bekleniyor.

DEVAMINI OKU