SURİYELİ MÜLTECİ KIZ ÇOCUKLARI

Suriye’de koşullar kötüye gitmeye devam ederken,
Suriyeli mülteci krizi küresel bir sorun haline gelmiştir.

 

2011’de Suriye’de başlayan iç çatışma ve savaş neticesinde GİGM tarafından sunulan resmi rakamlara göre, Türkiye’ye 2 milyon 582 bin Suriyeli gelmiştir (GİGM, 2016). Yine resmi rakamlara göre 2012’de Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli sayısı 14 bin iken, bu sayı 3 yıl içe risinde büyük bir artış göstererek 2016 Ocak ayı kayıtlarına göre 2 milyon 582 bin olmuştur.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki mülteci sayısının 3.5 milyondan fazla olması bekleniyor.Türkiye’ye gelen Suriyelilerin yüzde 54’ü (1 milyonu aşkın), savaş nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış Suriyeli çocuklardan oluşmaktadır. Bu da çok büyük bir kesimin eğitim ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Temel eğitim çağında olan Suriyeli çocuklara yönelik Türkiye’nin sunmuş olduğu eğitim hizmetleri son derece önemlidir. Şu anda eğitimi yarıda kalmış Suriyeli çocukların eğitimlerine devam etmesi hem kendi gelecekleri açısından hem de Türkiye’ye ve Suriye’nin yeniden inşasında sunacağı katkılar bakımından oldukça ehemmiyetlidir. Halen eğitim dışında kalan çocukların olduğu gözönüne alındığında bu alanda daha yapılması gereken çok çalışmanın olduğu görülmektedir.

 
Suriyeli mültecilerin dünyayla bütünleşmesine yardımcı olmalıyız. Bunu başarmanın yolu onların eğitimlerine devam etmeleri için imkan yaratıp eğitim olanağı sağlamaktan geçmektedir.